لیست قیمت محصولات

* خشکن پشت افست uv ( کوتاه) دارای اینورتور (تغیر در سرعت) سانترفیوژ قوی (تخلیه گاز ازون)-پوشش کامل نور ماورای بنفش (۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

* خط کامل uv سیلندری دو لامپ (تغذیه اتوماتیک و دستی-رنگ استاتیک-دارای چرخ متحرک، اینورتور مجزا، دو لامپ)(۲۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

* خط کامل uvسیلندری تک لامپ دارای چرخ متحرک، اینورتور مجزا، تک لامپ، رنگ استاتیک (۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

* امباس (مو تور گیربکس سه اسب بخار تکفاز-اینورتور -اندازه ورودی دستگاه ۷۵ سانت)(۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

* سیلندریuv (تغذیه دستگاه اتوماتیک و دستی-لبه چسب ازبغل غلطک-موتور گیربکس ۲ اسب بخار -دارای اینورتور) (۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

* خشک کن uv (سیلک) تک لامپ (منبع تغذیه برق تکفاز سه فاز-دارای اینورتور، سانترفیوژ قوی، پوشش کامل نور ماورای بنفش) (۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال)

* خشک کن پشت افست uv -(تاطول ۷متر) چهار نیم ورقی – دارای سانترفیوژ قوی-۲ عدد لامپ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال)