تماس با هیدروسنترال

آدرس:

جاده ساوه- شهرک صنعتی چهاردانگه

شماره تماس:

۰۲۱۵۵۲۶۹۰۰۹ — ۰۹۱۲۵۲۹۰۶۲۱

ایمیل:

hydrocentral.ir@gmail.com

وب سایت:

http://www.hydrocentral.ir