تماس با ما

ابتداي جاده قديم كرج ميدان شير پاستوريزه خيابان فتح ۱۱ كوچه ۱۱ شرقي پلاك ۸

کدپستی :۱۳۸۷۶۷۸۵۱۱

تلفن: ۶۶۷۸۴۹۰۰-۶۶۷۸۴۹۰۱-۶۶۷۸۴۹۰۲

نمابر:۶۶۷۸۴۹۰۳

همراه:۰۹۱۲۲۰۲۰۱۰۳

ایمیل:azimi.ghaleb@gmail.com

وب سایت: http://www.azimi-co.ir